Last news

Sansa, theres a sect of fans who believe that it will indeed be Sansa (400) who ultimately claims the Iron Throne.It looks viking lotto tulokset kierros 28 like the Gendry theory may be out the window.Gendry 3000, arya Stark 3000, jon and Daenerys Child 3300, samwell Tarly 5000, davos..
Read more
Click here for Printable Calendar.We have NEW Packages!Give us 7 days to make it Food, Dishwasher and Micro Safe.Walk in ANY Time to Paint durring Open Studio Hours.NEW nO more studio fees!So, hvor mange kort er der i et kortspil uden billedkort scroll all the way down the page..
Read more

Lystrup slot faxe


I 1560 blev Grubbe forfremmet til rentemester sideordnet med Joachim Beck fra godset Beldringe ved Præstø.
Her havde han i 1575 ladet opføre et gravkapel for slægten.
Ved forældrenes død i henholdsvis 1559 og 1562 arvede sønnen Eiler Grubbe (1532-1585) slægtsgården.Henrik Carl Moltke godset, der i dag ejes.H.C.1560 Eiler Grubbe arver det fædrende gods og lader den online casino start up bonus nuværende hovedbygning opføre.Jomfruens Egede, jomfruens Egede er en herregård i Øster Egede Sogn (Fakse Herred). . Mere romantisk og smukt kan det næppe blive, når herregården sætter alle sejl til for at give jer en pragtfuld bryllupsfest.Lystrup blev »restaureret«i 1864-69 af arkitekten.Bygningen er i 2 1/2 etage med et stejlt skifferbeklædt sadeltag.Den rundbuede indgang kranses af en mandlig og kvindelig pilasterformet herme, der bærer døroverliggeren med våben- og inskriptionstavle.Pludselig er den der: I en lysning som et eventyrslot står Lystrup og funkler med en åben grøn plæne foran.Den adskiller sig fra sine ældre standsfæller udi renæssancen lego askepots romantiske slot ved at være bygget som en herskabelig bolig fremfor en forsvarsborg.Der er den smukke natur omkring stedet, men også indenfor.Lystrup er formet som et E, med to korte østvendte sidefløje og et midtstillet ottekantet indgangstårn.Frem til midten af 1800-tallet besad skiftende familier Lystrup.Sydøstsjælland, Rønnede Kommune, 4 km vest for Fakse.Grev Joachim Moltke.304 ha inkl.Bygningen står på en sokkel af store tilhugne granitkvadre.
Lystrup er, hvad materialevalget angår, tydeligvis inspireret af kollegaen rentemester Joachim Becks Beldringe, der var opført en snes år tidligere i 1561.
Han havde tjent sig op som sekretær på Malmøhus hos kronprinsen, der netop i 1559 overtog regeringsmagten som.
Da Sivert Gruppe i 1514 kom til, fik han ved arv, mageskifte og køb efterhånden lagt hele Lystrup by under hovedgården.Egetræsdørene og de udskårne træpaneler på første sal tilskrives den ældre Abel Schrøders værksted i Næstved, der ellers er mest kendt for sine bruskbarokarbejder fra midten af 1600-tallet i Næstved og Holmens Kirke.Slottet har en ganske beskeden størrelse med ydre dimensioner på kun 25 x.Alle vinduer er omsat med sandstensindfatninger, der på sidefløjene afsluttes med trekantgavle med »antikke« hoveder.Jomfruens Egede og Lystrup godser ejes af greve Joachim Moltke. .Gården er i 2013 ejet af slægten Molkte, hvilket den har været siden 1831.Lystrups portal er ved sin latinske inskription dateret til 7579.Vigtige Årstal 1403 Herregården Lystrup nævnes første gang i det skriftlige kildemateriale.Gården fik sit nuværende navn efter Birgitte og Ermegaard Hansdatter Bille samt Ingeborg Andersdatter Bille, som alle var ugifte og ejede en part i gården i anden halvdel af 1500-tallet. .Bygningen, bortset fra voldgraven, der endnu er bevaret på tre af husets sider, har Lystrups bygherre og arkitekt lagt hovedvægten på husets udsmykning snarere end på forsvarsindretninger.
Jomfruens Egede hed oprindeligt Egedegaard.
Men i 1857 erhvervede grev Chr.Portalen er flankeret af en mandlig og kvindelig enarmet herme, der med deres ene hånd fremholder frygtindgydende løvehoveder.
Allerede tårnets trappe vidner om renæssancens dygtige håndværkere: Stentrappen med sin smukke profilerede spindel er bevaret fra kælder til loft.

Sitemap