Last news

In addition, casino players can also find some interesting offers from Netbet.One of the four kings casino bingo rules necessary conditions for receiving this promotion is to use the code.Are there any country restrictions on Netbet?Last Update: May 2019.However, if table games are more your thing then they have..
Read more
Its one of the gamblers absolute favorites.Cleopatras Coins, there is something so endlessly appealing about Ancient Egypt that its theme is utterly exploited everywhere.This game isnt only a chance to check out Cleopatras remarkable makeup, but to, in fact, learn some aspects of Ancient Egypt history.Dont bingo på fransk..
Read more

Landskrona slott


1860 byggde man på den östra rundeln som blev ett tornformat cellfängelse, samt ett nytt kommendantshus till fängelsedirektören där bostad och kontor fanns.
Efter freden i Roskilde 1658 blev Skåne svenskt.
Kristian III att anlägga en fästning där, och 1549 började man bygga Landskrona citadell.
Från början av 1700-talet placerades fångar på fästningen.Efter andra världskriget övergav militären citadellet och det blev en flyktinganstalt.De yttre försvarsverken uppfördes med omfattande bastioner av jordvallar och med vattenfyllda vallgravar.Erik Dahlberg, dessa var färdiga 1674.På fästningsvallarna runt Landskrona slott, Citadellet, ligger ett av Sveriges äldsta koloniområde.1886 brann det i huvudbyggnaden varefter man slog ihop de två övre våningarna till.Under 1900-talet användes fängelset som tvångsarbetsanstalt för kvinnor fram till 1940.Kruttornet från casino flamingo merlo ubicacion början av 1800-talet finns emellertid kvar.Under åren byggdes fästningen ut, bland annat anlades vallar och bastioner efter ritningar.
En av de personer som satt på fästningen var.
Vi avslutar dagen uppe på vårt Spa med två utomhuspooler, jacuzzi, bastu och relax.
Den skulle vara en viktig strategisk fästning i väst.1940 tar militären över byggnaden och under andra världskriget inrättas en flyktingförläggning, som totalt inhyser drygt 22,000 människor.Dessa planer satte dock aldrig i verket efter att Gyllenstierna hastigt avlidit 1680.1700-talet, huvudlängan byggdes om under 1700-talet och man uppförde även tyghuset, Gula kasernen och officersflygeln.Vid Landskrona byggdes Adolfsfäste på grundet.Hieronymus Lindeberg förde befälet över 1,600 man.På 1860-talet gjordes stora byggnadsarbeten.När den var klar var den Nordens modernaste fästning.Trots att det fanns gott om mat i fästningen kapitulerade Lindeberg, enligt uppgift på grund av att hans hustru låg sjuk och inte tålde kanondundret.Kristian III av Danmark lät uppföra citadellet i Landskrona 15491559.Borgens andra sidor var skyddade av spärrmurar med hörntorn.Mellan 16 byggde svenskarna ut anläggningen till Nordens modernaste fästning.Besök gärna Landskronas Slotts hemsida för ytterligare information, m, kontakta oss gärna för ett personligt möte.På 1700-talet byggdes huvudlängan om till ett bombsäkert magasin.
1644 intogs Landskrona under svensk-danska kriget.


Sitemap