Last news

Mastercard is an Equal Opportunity Employer.Kundene kan betale med internasjonale betalingskort og norske betalingstjenester (uavhengig av om de bruker PayPal).Da er lenker og bilder synligere så det er lettere å bruke sidene fra smarttelefoner og nettbrett.4, de går tilbake til nettstedet ditt, ser gjennom bestillingen og bekrefter kjøpet.Allvarligt, gör..
Read more
Vad mer kan man önska sig?Köp Djeco leksaker online hos Stor Liten!Lekia erbjuder de bästa, rosendals slott hyllinge senaste, roligaste och trendigaste leksakerna för alla åldrar små som stora barn!Kundtjänst för e-handeln når.Hos Stor Liten kan du hitta fina bokstäver till barnrummet, väggklistermärken i form av älvor och astronauter..
Read more

Tilladelse til afholdelse af lotteri kontrol


For personer, der inden lovens ikrafttræden er ansat i en butik, hvor der hovedsageligt sælges lotteri eller væddemål, finder lovens 40 ikke anvendelse.
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der forsætligt eller groft uagtsomt 1) overtræder 13, stk.
Der kan gives tilladelse til andre former for spil, ligesom den enkelte tilladelse kan begrænses til en eller flere spilleformer.(juridiske personer) opfylder betingelserne i 26, stk.Ansatte i butikker, hvor der hovedsagelig sælges lotteri og væddemål, og ansatte i spillehaller med gevinstgivende spilleautomater skal være fyldt.6) Puljevæddemål: Væddemål, hvor hele eller dele af gevinsten afhænger af størrelsen af den samlede pulje af indsatser eller bliver delt mellem vinderne.18, skal, 1 år efter at tilladelsen er taget i brug, få udarbejdet en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne år har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen.1 og 3, 35, 36, stk.Er den realiserede spilleindtægt for et kalenderår lavere end grundlaget for det betalte gebyr i medfør af stk.1, betales et gebyr på 573.2) Lotteri: Aktiviteter, hvor en deltager har en chance for at vinde en gevinst, og hvor gevinstchancen udelukkende beror på tilfældighed.Dette gælder dog ikke tilladelse til almennyttigt lotteri og lokale puljevæddemål.
Klager over spillemyndighedens afgørelser om, at medlemmer af bestyrelsen eller direktionen skal udtræde, på grund af at medlemmet har forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 100.000., har ikke opsættende virkning.
En ansat kan ikke godkendes, hvis den ansatte eller andre, der kan øve en bestemmende indflydelse på den ansattes arbejde, har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at den ansatte ikke vil udføre sit arbejde på forsvarlig måde.(juridiske personer der er etableret her i landet eller i et andet EU- eller EØS-land,.Kapitel 4 Kriterier for udbud af spil.Når begivenheden, der indgås væddemål på, finder sted på en afgrænset bane, må indsatsen i væddemålet kun ske inden for banens område og i direkte tilknytning til begivenheden.Klager over afgørelser truffet af spillemyndigheden.For en gevinstgivende spilleautomat, der opstilles og tages i drift i løbet af kalenderåret, skal tilladelsesindehaveren,.Kapitel 4, kriterier for udbud af spil, kapitel.Gælder også for udbud, der finder sted i udlandet, i det omfang udbyderen og de personer, spillet udbydes til, er bosat i Danmark.Oplysningspligt, salg og markedsføring, kapitel 6, godkendelse af bestyrere og personale.Markedsføring af spil 1) skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er, 2) skal fremstille spil som et underholdningstilbud, 3) må hverken i kommunikationsudformning eller medievalg målrettes.Spillemyndigheden kan fastsætte nærmere casinoer på sjælland regler for selskaberne, som er nævnt i stk.

Tilladelse kan gives for indtil 10 år ad gangen.
Tilladelse kan gives for indtil 5 år ad gangen.


Sitemap